Κατηγορία: <span>Διπλωματικές εργασίες-Theses</span>

Πτυχιακή εργασία. Θ. Αντωνιάδης. Βέλτιστο μήκος κύματος για τη σχέση οπτικής απορρόφησης-πυκνότητας κυττάρων φυτοπλαγκτού.

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία του κ. Θεόδωρου Αντωνιάδη, φοιτητή με ιδιαίτερες ικανότητες στην εκτέλεση πειραματικών εργασιών, μελετήθηκε η σχέση …

Διπλωματική Master. Η επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια των αρπακτικοειδών κωπηπόδων.

Πρόκειται για μια πολύ καλή διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ευδοκίας Κουρελέα που έγινε την περίοδο 2020-21 στο εργαστήριο …

Διπλωματική Master. Φασματοφωτομετρία και φθορισομετρία για τον υπολογισμό της πυκνότητας φυτοπλαγκτονικών καλλιεργειών.

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Δέσποινας Αβραμίδου η οποία έγινε στο εργαστήριο καλλιέργειας πλαγκτού (και όπου …

Διπλωματική-Master. Αναπαραγωγή και αντοχή στην αλατότητα αρπακτικοειδών κωπηπόδων

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Ι. Φωτοδήμα η οποία έγινε το 2019, παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας …

Διπλωματική Master Κολυροπούλου Σαββούλα-Καλλιέργεια φυτοπλαγκτού

Σε αυτή την εργασία της (2021) η κα Σαββούλα Κολυροπούλου ασχολήθηκε με την αύξηση σε εργαστηριακή καλλιέργεια ορισμένων ειδών φυτοπλαγκτού …