Γεώργιος Χώτος

Συγγράμματα

Τα συγγράμματα που υπάρχουν στην συγκεκριμένη σελίδα δημιουργήθηκαν σε μια ακαδημαϊκή “πορεία” από το 1992 και μετά. Τα της περιόδου 1986-1992 δεν τα έχω βρει (ακόμα). Δίπλα από το καθένα υπάρχει το αντίστοιχο αρχείο με το κείμενο σε PDF.

Ορισμένα ανήκουν στην προ-ψηφιοποίησης εποχή και τα δουλεύω τώρα για να τα αναρτήσω όταν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίησή τους.

Στο προσεχές μέλλον θα εκδώσω όταν ολοκληρωθεί (επειδή το δουλεύω με διακοπές) και το ιδιαίτερα αγαπημένο μου σύγγραμμα “ΦΥΚΗ” το οποίο όμως συνεχώς διογκούμενο, για να συμπεριλάβει ό,τι το ουσιαστικότερο είναι δυνατόν να συμπυκνωθεί από την τεράστια ύλη, συνεχώς βελτιώνεται-αναβάλλεται.

 • Γ. ΧΩΤΟΣ και Ι. ΡΟΓΔΑΚΗΣ “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ”. Λαβράκι-Τσιπούρα. Τεχνικές της αναπαραγωγής και πάχυνσης. Εκδόσεις ΙΩΝ (1992), Σελ.446. ISBN 960-405-364-7

 • «Υδατοκαλλιέργειες Ιχθύων Θαλάσσης και Υφαλμύρων Υδάτων Ι – Λιμνοθάλασσες- Κεφαλοκαλλιέργεια-Πολυκαλλιέργεια-Χελοκαλλιέργεια».

ΥΔΑΤ/ΓΕΙΕΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

 

 • «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων θαλάσσης και υφαλμύρων υδάτων Ι. Διαχείριση των Ιχθύων της οικογένειας Mugilidae της Ελληνικής Ιχθυοπανίδας» (Κεφαλοειδή ψάρια, γόνος, ενήλικα, αναγνώριση, συλλογή, αύξηση).

MUGILIDAE-LAGOON-HOTOS-1992

 • «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων θαλάσσης και υφαλμύρων υδάτων ΙΙ (Παραγωγή φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού)».
 • «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων γλυκών νερών».
 • «Ενυδρεία».

ΕΝΥΔΡΕΙΑ-AQUARIA-read only

 • «Διατροφή Ιχθύων».

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ-FISH NUTRITION-read only

 • «Πρακτικές ασκήσεις σε Μονάδες Αλιείας».
 • «Υδατοκαλλιέργειες σε Ανακυκλούμενα Νερά». Για διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στο Τ.Ε.Ι..

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ-RECIRCULATION AQUACULTURE-read only

 •  «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ» Για διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στο Τ.Ε.Ι.

YDATOKALLIERGEIES WATER & FISH

 • ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ. Για χρήση σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στο Τ.Ε.Ι.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ Για χρήση σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στο Τ.Ε.Ι.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ-ΧΩΤΟΣ

 

 • Αλιεύματα Λιμνοθάλασσας-Λιμνοθάλασσα“. Συνοπτικό κείμενο για χρήση μαθήματος.

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ

 

 •  ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Σε μορφή PowerPoint (αποθηκευμένο ως PDF) για διδασκαλία στα μαθήματα της φυκολογίας εν γένει.

ΧΩΤΟΣ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΑΣΙΚΑ