Γεώργιος Χώτος

Εργαστήρια

Λειτουργούν δύο εργαστηριακές μονάδες υπό την εποπτεία μου και υπό τη γενική ονομασία “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ”.

  1. Μονάδα Καλλιέργειας Πλαγκτού  ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ
  2. Μονάδα Ενυδρείων

Στη μονάδα “Καλλιέργειας Πλαγκτού” υπηρετεί το μέλος ΕΤΕΠ κα Δέσποινα Αβραμίδου και στη μονάδα “Ενυδρεία” το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Νίκος Βλάχος.

Και στις δύο μονάδες διατηρούνται ζωντανοί οργανισμοί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και οι οποίοι απαιτούν προσοχή και συντήρηση 24ώρες/24ωρο, 7ημέρες/εβδ. Στο εργαστήριο πλαγκτού διατηρούνται καλλιέργειες μικροφυκών των ειδών, Tetraselmis sp., Asteromonas gracilis, Rhodomonas salina, Isochrysis sp., Nannochloropsis sp., Dunaliella salina, Tetraselmis marina και περιστασιακά άλλοι. Από τα ζώα διατηρούνται τροχόζωα Brachionus plicatilis, Artemia sp. και κωπήποδα κυρίως Tisbe sp και Tigriopus sp. Από τα πρωτόζωα κυρίως Fabrea salina και Euplotes sp. και περιστασιακά άλλοι.

Στη μονάδα ενυδρείων διατηρούνται πλήθος ειδών ψαριών και ιδιαίτερα αυτά της λιμνοθάλασσας (κεφαλοειδή, τσιπούρα, λαβράκι, χέλι, κ.λπ.) καθώς και τιλάπια, άλλα τροπικά είδη του γλυκού νερού ή των διακοσμητικών ενυδρείων καθώς και γαρίδες. Κατά καιρούς γίνεται αναπαραγωγή αυτών.

Η παρούσα σελίδα είναι υπό διαμόρφωση και θα παρουσιαστεί εκτενέστερα και αναλυτικότερα με τον εξοπλισμό, δραστηριότητες κλπ επί των εργαστηρίων αυτών οσονούπω.

Στο παρακάτω αρχείο μπορεί ο επισκέπτης να σχηματίσει μια ιδέα για τις δραστηριότητες των παραπάνω εργαστηρίων.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ