Πτυχιακή εργασία. Θ. Αντωνιάδης. Βέλτιστο μήκος κύματος για τη σχέση οπτικής απορρόφησης-πυκνότητας κυττάρων φυτοπλαγκτού.

Πτυχιακή εργασία. Θ. Αντωνιάδης. Βέλτιστο μήκος κύματος για τη σχέση οπτικής απορρόφησης-πυκνότητας κυττάρων φυτοπλαγκτού.

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία του κ. Θεόδωρου Αντωνιάδη, φοιτητή με ιδιαίτερες ικανότητες στην εκτέλεση πειραματικών εργασιών, μελετήθηκε η σχέση της οπτικής απορρόφησης στο φασματοφωτόμετρο και της πυκνότητας καλλιέργειας φυτοπλαγκτού. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη φυτοπλαγκτού από τα διατηρούμενα στο εργαστήριο καλλιέργειας πλαγκτού και δοκιμάστηκαν διάφορα μήκη κύματος.

Για να δείτε την εργασία επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.georgehotos.gr/wp-content/uploads/2021/07/PTYXIAKI-ANTONIADIS-2020.pdf