Γεώργιος Χώτος

Προγράμματα-Μελέτες

Ερευνητικά κ.ά. Προγράμματα (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

 1. «Περιβαλλοντική μελέτη λιμνοθάλασσας Κλείσοβας με μέτρηση επιλεγμένων φυσικοχημικών παραμέτρων». Χρηματοδότηση: 2.000 €. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Μάρτιος 1993 – Μάϊος 1994).

ΛΙΜΝΟΘ. ΚΛΕΙΣΟΒΑ-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ-1993-94

 1. «Μελέτη των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης νέων ειδών φυτοπλαγκτού (Αsteromonas gracilis) των αλυκών Μεσολογγίου». Χρηματοδότηση: 4.000 € Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Δεκ.-1994 – Ιαν.-1996).
 2. «Μελέτη των υπομεγεθών ψαριών της οικογένειας Mugilidae της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας Μεσολογγίου». Χρηματοδότηση: 4.000 €. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Δεκ.1994, – Ιούλιος 1996).
 3. «Μελέτη της βιολογίας του τροχόζωου Brachionus plicatilis σε θρεπτικό υπόστρωμα με βάση το αλόφιλο φύκος Asteromonas gracilis». Χρηματοδότηση: 4.000 €. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Ιανουάριος 1996- Μάρτιος 1997).
 4. «Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελεγχόμενης προανάπτυξης του γόνου ψαριών της οικογένειας Mugilidae». Χρηματοδότηση: 5.000 €. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Ιούλιος 1997 –Δεκέμβριος 1999).
 5. «Μελέτη του μεταβολισμού και καθορισμός ασφαλών ορίων των κυριοτέρων από τα εκτρεφόμενα είδη ψαριών στην Ελλάδα». Χρηματοδότηση: 5.000 €. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Ιούνιος 1999 –Ιούλιος 2001).
 6. Μελέτη των συνθηκών αναπαραγωγής και της ανάπτυξης του γόνου των σημαντικών εμπορικά διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία. Χρηματοδότηση: 4.402 €. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (2002-2004).
 7. «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού της Ποιότητας της Εκπαίδευσης» μέτρο 5.2. της πράξης «Εργαστηριακός Επιστημονικός Εξοπλισμός Τμ. Ανώτατης Εκπαίδευσης-ΤΕΙ/Μ» ΕΠΕΑΕΚ, 1.604.000 €. Ιδρυματικός Υπεύθυνος. 2004-2007.
 8. Προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού και ανίχνευση συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Ανάλυση των φυσικοχημικών, γεωχημικών και ιζηματολογικών δεδομένων σε περιβάλλον G.I.S. Χρηματοδότηση: 5.000 € Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 2007.
 9. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006. “Αναβάθμιση διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών 2000”. Χρηματοδότηση: 46.000 € από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) διά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 2006-2008. Ε.Υ. 2006 καθ. εφαρμ. Θεοφ. Βορεινάκης,  2007-2008 καθηγητής Γ. Χώτος.INTERREG-GREECE-ITALY-NATURA-2006
 10. «Μετασκευή του σκάφους ΩΚΕΑΝΙΣ με προορισμό την αλιευτική έρευνα και κατάρτιση», Μέτρο 4.6. «Καινοτόμα μέτρα». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006, εγκριτική απόφαση 176448/20-12-2006, Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Χρηματοδότηση: 165.000 € Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 2007-2008.

 1. «Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στους ταμιευτήρες Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου Ι & ΙΙ και ιδιαίτερα στον κατάντη αυτών Αχελώο, με καταγραφή και μελέτη των ειδών ιχθύων, των οικοτόπων τους κ.λπ.». Χρηματοδότηση: 43.500 € Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), διά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, (1-11-2008 – 20-01-2010).

ΑΧΕΛΩΟΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ-ΔΕΗ-ΧΩΤΟΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-2009

 1. «Καταγραφή & αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες οφείλεται η πρόσκληση μαζικών θανάτων ψαριών σε αύλακες που καταλήγουν στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου». Χρηματοδότηση: 19.932 €, Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, διά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 2009-2010.

ΦΟΡΕΑΣ-ΧΩΤΟΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ-ΜΑΖΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΨΑΡΙΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-2010

Ερευνητικά Προγράμματα (Βασικός Ερευνητής)

 1. Υδροβιολογική μελέτη της λιμνοθάλασσας Βουρκάδι Μεγάρων. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 1985-1987. Επιστ. Υπεύθυνος: Κων. Πλατυκώστας, Καθ. εφαρμ. Τ.Ε.Ι./Μ.
 2. Μελέτη ιχθυοκαλλιεργητικής αξιοποίησης των ακτών Φωκίδας. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, (1988-1992). Επιστ. Υπεύθυνος: Παν. Κασπίρης, Επίκουρος Καθηγητής.
 3. Πειραματική εκτροφή σολομών στην κοινότητα Καταρράχτη του Ν. Αρτας. Παν. Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, (1988-1989). Επιστ. Υπεύθυνος: Παν. Κασπίρης, Επίκ. Καθηγητής.
 4. Μελέτη Δημιουργίας Δημόσιου Ενυδρείου στο Δήμο Μενιδίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Μελέτη ανατεθείσα από το Δήμο Μενιδίου κόστους 10.000 ευρώ στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Επιτρ. Ερευνών) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή Γ. Κατσέλη (2008).

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΕΝΙΔΙ-ΧΩΤΟΣ-2008

 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων λειτουργικών συμπολυμερών συσταδικής αρχιτεκτονικής – Ικανότητες αυτοοργάνωσης και ελεγχόμενη δέσμευση/αποδέσμευση ουσιών με βιοστατική δράση». Εργο: ΘΑΛΗΣ D Επιστημονικός υπεύθυνος του συνεργαζόμενου Φορέα (Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου) και του ανατεθέντος έργου από τον επικεφαλής του προγράμματος Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Ι. Καλλίτσης (2012-2015).
 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικό και ανόργανο φορτίο», του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου», MIS 383566. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας (2012-2015) με Ε.Υ. την επίκουρη καθηγήτρια κα Μπεκιάρη Βλασούλα.
 3. LOC PRO II ((Στήριξη και προώθηση τοπικών προϊόντων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση μεθόδων Τ.Π.Ε. – Local Characteristics Products II LOCPRO II). Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας (2011-2014) με Ε.Υ. την επίκουρη καθηγήτρια κα Λιόπα-Τσακαλίδη Αγλαϊα.
 4. Προσδιορισμός διαιτητικών αναγκών του εκτρεφομένου μυτακιού (Diplodus puntazzo) κωδ. 80164. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με Ε.Υ. την καθηγήτρια κα Κυρίτση Σταυρούλα (2012-2013).

Μελετητική ικανότητα    

 • Κάτοχος πτυχίου μελετητή Α’ τάξεως κατηγορίας 26 (Αλιευτικά) ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ. Μητρ. 6288.
 • Αρ. Μητρ. ΓΕΩΤΕΕ (Ιχθυολογικού) 140.

Τεχνικές μελετες    

 1. Πρότυπη μονάδα χελοκαλλιέργειας ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕ στην κοιν. Κριθίας του Ν. Θεσσαλονίκης 1988. Δυναμικότητα 100 τόνοι. Κόστος 250 εκατομμύρια.
 2. Καλλιέργεια σαλμονιδών ψαριών στις πηγές «Τιμίου Προδρόμου» κοιν. Στεμνίτσας Ν. Αρκαδίας 1988. Ανατέθηκε από τη Νομαρχία Αρκαδίας.
 3. Συμπλήρωση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση αρδευτικών έργων Πηνειού, Αλφειού  Ν. Ηλείας. Υπεύθυνος του Ιχθυολογικού μέρους του έργου. Τεχνικά Γραφεία Μελετών: Σ. Χόνδρου – Σωτ. Λιάρου. Πάτρα Νοέμβριος 1996.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ-ΑΛΦΕΙΟΣ-ΠΗΝΕΙΟΣ-1996