Διπλωματική Master Κολυροπούλου Σαββούλα-Καλλιέργεια φυτοπλαγκτού

Διπλωματική Master Κολυροπούλου Σαββούλα-Καλλιέργεια φυτοπλαγκτού

Σε αυτή την εργασία της (2021) η κα Σαββούλα Κολυροπούλου ασχολήθηκε με την αύξηση σε εργαστηριακή καλλιέργεια ορισμένων ειδών φυτοπλαγκτού που απομονώθηκαν από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.  Μελέτησε την αύξηση της καλλιέργειας σε διαφορετικές αλατότητες και εντάσεις φωτισμού και κατέληξε σε συμπεράσματα για τις συνθήκες που παρουσιάζουν την ευνοϊκότερη επίδραση στην αύξηση της βιομάζας του εκάστοτε εξεταζομένου φύκους. Ασχολήθηκε με το νηματοειδές κυανοβακτήριο Phormidium και τα χλωροφύκη Dunaliella και Tetraselmis.

Για να δείτε την εργασία της επιλέξτε το σύνδεσμο:

https://www.georgehotos.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOLYROPOULOU-MASTER-ALGAE-GROWTH.pdf