Διπλωματική Master. Φασματοφωτομετρία και φθορισομετρία για τον υπολογισμό της πυκνότητας φυτοπλαγκτονικών καλλιεργειών.

Διπλωματική Master. Φασματοφωτομετρία και φθορισομετρία για τον υπολογισμό της πυκνότητας φυτοπλαγκτονικών καλλιεργειών.

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Δέσποινας Αβραμίδου η οποία έγινε στο εργαστήριο καλλιέργειας πλαγκτού (και όπου για τυπικούς λόγους λόγω συγγένειας 1ου βαθμού δεν αναγράφομαι στους επιβλέποντες) η κα Αβραμίδου διερεύνησε διεξοδικώς το θέμα της εύρεσης μιας γρήγορης και αποτελεσματικής μεθόδου υπολογισμού της πυκνότητας των φυτοπλαγκτονικών καλλιεργειών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο και φθορισόμετρο. Χρησιμοποίησε αρκετά είδη φυτοπλαγκτού και επιπρόσθετα κατέγραψε τα φάσματα απορρόφησής των. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία συνεχίζεται.

Για να δείτε την εργασία πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.georgehotos.gr/wp-content/uploads/2021/07/AVRAMIDOU-MASTER-SPECTROPHOTOMETRY-ALGAE-FINAL-compact.pdf