Διπλωματική Master. Η επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια των αρπακτικοειδών κωπηπόδων.

Διπλωματική Master. Η επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια των αρπακτικοειδών κωπηπόδων.

Πρόκειται για μια πολύ καλή διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ευδοκίας Κουρελέα που έγινε την περίοδο 2020-21 στο εργαστήριο καλλιέργειας πλαγκτού. Εξετάστηκε πειραματικώς το πως επιδρά η αλλαγή της αλατότητας στη γονιμότητα και στην αύξηση των πληθυσμών των αρπακτικοειδών κωπηπόδων των γενών Tisbe & Tigriopus που είχαν απομονωθεί από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Για να δείτε την εργασία επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.georgehotos.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOURELEA-MASTER-COPEPODS-SALINITY-FOOD.pdf