Διπλωματική-Master. Αναπαραγωγή και αντοχή στην αλατότητα αρπακτικοειδών κωπηπόδων

Διπλωματική-Master. Αναπαραγωγή και αντοχή στην αλατότητα αρπακτικοειδών κωπηπόδων

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Ι. Φωτοδήμα η οποία έγινε το 2019, παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας μακράς πειραματικής του εργασίας στο εργαστήριο καλλιέργειας πλαγκτού σχετικά με τα βασικά βιολογικά στοιχεία δύο αρπακτικοειδών κωπηπόδων των γενών Tisbe & Tigriopus. Τα κωπήποδα αυτά απομονώθηκαν από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου το 2016 και έκτοτε διατηρούνται ανελλιπώς σε ελεγχόμενες καλλιέργειες στο εργαστήριο.

Για να δείτε την εργασία πατήστε στο σύνδεσμο παρακάτω:

https://www.georgehotos.gr/wp-content/uploads/2021/07/FOTODIMAS-COPEPODS-SALINITY-TOLERANCE.pdf