Γεώργιος Χώτος

ResearchGate

 Αν και άργησα να εγγραφώ σε αυτό τον ιστότοπο τα “σκορ” μου συνεχώς βελτιούμενα με τον καιρό αλλάζουν οπότε συνιστάται η συχνή επίσκεψη για όσους ενδιαφέρονται.

Στον παρακάτω σύνδεσμο  βρίσκονται οι παντός τύπου ερευνητικές εργασίες μου.

https://www.researchgate.net/profile/George_Hotos