Η Μικροσκοπική Υδρόβια Ζωή των Υπεράλμυρων Λεκανών των Αλυκών του Μεσολογγίου

Η Μικροσκοπική Υδρόβια Ζωή των Υπεράλμυρων Λεκανών των Αλυκών του Μεσολογγίου

ΧΩΤΟΣ-ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΗ ΖΩΗ-ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

‎Στο συνοπτικό αυτό έργο παρουσιάζονται επιλεγμένοι μικροσκοπικοί υδρόβιοι οργανισμοί από το Βασίλειο των Πρωτίστων (μικροφύκη και πρωτόζωα) καθώς και ζώα (τροχόζωα, κωπήποδα,  Αρτεμια, και ένας νηματώδης σκώληκας) οι οποίοι συλλέχθηκαν κατά καιρούς από τις υπεράλμυρες λεκάνες της αλυκής “Ασπρη” του Μεσολογγίου.