Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η εκλογική διαδικασία του Μαϊου 2023 κατέδειξε σε αυτούς (τουλάχιστον) που εμφορούνται από πραγματική αγωνία για την επιβίωση του Ελληνισμού, τα όρια της παρεμβατικότητας των δραστήριων πνευματικών ανακινητών της λαϊκής ψυχής σχετικά με την υπεράσπιση και την προκοπή της πατρίδας. Και τα κατέδειξε αφενός με τα απογοητευτικά ποσοστά που έλαβε η «εθνική δημιουργία» (ενδεικτική περίπτωση λογικού πατριωτικού κόμματος) και αφετέρου με την αδυναμία συγκρότησης ενός μαχητικού και ακραιφνώς πατριωτικού κινήματος που θα κατέβαινε στις εκλογές ως κατάληξη της απαστράπτουσας προσωπικότητας και πατριωτικής (πνευματικής) δράσης τίμιων λογίων που πρωτοπορούν στην αφύπνιση της υπναλέας ελληνικής κοινωνίας.

Πως όμως αλήθεια θα μπορούσε ένα πατριωτικό κόμμα να αποκτήσει πραγματική δυναμική, σύνθεση, διεκδίκηση βουλευτικής εκπροσώπησης και ανασυγκροτησιακό λόγο αν δεν έχει καταφέρει οι όποιες αγαθές, επωφελείς και αναγεννητικές του προθέσεις και προτάσεις να εξικνούνται από ένα ξεκάθαρο πλαίσιο διακηρυγμένων αρχών που να είναι και τολμηρές αλλά συνάμα και θελκτικές για το λαό;

Και ομιλώ για πατριωτικά κόμματα χωρίς διάθεση να αμφισβητήσω τον πατριωτισμό των υπαρχόντων (αν και οι αφορμές για να κάνω κάτι τέτοιο είναι πολλές και σοβαρές) διότι τα καθιερωμένα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν προτάσσουν την πατριωτική συνείδηση ως το θεμελιώδες υπόστρωμα όπου θα εδράσουν τις όποιες προτάσεις τους.

Ειδικά για τον πατριωτικό χώρο που έχει επί της ουσίας νόημα μόνο όταν συνεγείρει ψυχές και στοχεύει ειλικρινά στην προστασία και προκοπή της πατρίδας, οι διακηρύξεις πρέπει να είναι φλογερές και συνάμα ρεαλιστικές ως προς τους στόχους, εξυπακουομένης βεβαίως της υγιούς χάραξης σχεδίου δημιουργικής κινητοποίησης του λαού σε εθνικό επίπεδο.

Η καπηλεία και η σπέκουλα γύρω από τον όρο «πατριωτικός» μετά από τη σχετικά πρόσφατα επιχειρούμενη αποφόρτιση της λέξης αυτής από δεξιές και δήθεν φανατικά εθνικιστικές σημασίες που η επικρατήσασα μεταπολιτευτικά αριστεροσύνη χάλκευσε ως σημαινόμενά της, επιβάλλει πλέον την ανάγκη ενός νέου ριζώματός της στον ψυχισμό των Ελλήνων όχι μόνο αποενοχοποιημένα αλλά και τολμηρά προβάλλουσα ως εχέγγυο για σωστή επιλογή ψήφου από το λαό.

Υπό αυτή τη θεώρηση, τίποτα πιο αγνό και αποτελεσματικό για να συγκεντρώσει τα πατριωτικά άτομα σε φορέα δράσης δεν υπάρχει, από μια διακήρυξη αρχών που θα απλωθεί ως θέσμιση «χάρτας πατριωτισμού», προστατεύοντας έτσι το διευρυνόμενο σύνολο από διαστροφικά στοιχεία ενώ συνάμα θα εγγυάται την εύκολη σύνταξη οδικού χάρτη δράσης επί παντός επιλαμβανομένου θέματος.

Η διακήρυξη των αρχών του πατριωτισμού ως εκ του σκοπού της αυτού καθαυτού οφείλει μεν ως γενικό περίγραμμα να εγκολπώνει τις αυτονόητες ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες του Δυτικού πολιτισμού αλλά από την άλλη, στον σύγχρονο κόσμο των προκλήσεων για την Ελληνική ευημερία, να απαντά όχι μόνο στην αντιμετώπιση των μεγάλων κινδύνων για την Ελλάδα αλλά και να συνιστά μια δημιουργική πρόθεση για την προκοπή της.

Αυτός ο οιονεί καταστατικός χάρτης πατριωτισμού θα δυναμώσει εγγενώς όχι μόνο το σύνολο των πολιτών που θα τον ασπαστούν και στηρίξουν αλλά και τις συγκροτούμενες συλλογικότητες καθώς θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία κομμάτων του δημοκρατικού τόξου που θα διαφέρουν μόνο ως προς την τακτική αλλά όχι ως προς την ιδεολογία.

Ο κατάλογος των αρχών της διακήρυξης του πατριωτισμού οφείλει να είναι ο ακόλουθος:

 • Η Τουρκία αποτελεί για την Ελλάδα τον μεγαλύτερο εχθρό της αδικοπραγώντας συστηματικά και θρασύτατα σε βάρος της, επιδιώκοντας τη συρρίκνωση του Ελληνισμού και την υποταγή της ως χώρα δορυφόρο στο αναμφισβήτητο σχέδιο ανασύστασης μιας οιονεί νέο-οθωμανικής αυτοκρατορίας.
 • Οποιαδήποτε άλλη, πλην της τουρκικής, απειλή υφίσταται ή τυχόν φανεί για την Ελλάδα, θα αντιμετωπιστεί σθεναρά αφού όμως έχει διασφαλιστεί η άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Η Ελλάδα δεν παραχωρεί σπιθαμή από την κυριαρχία της επί Γης, θαλάσσης και ιστορικότητας. Αγωνίζεται επιπλέον ακατάπαυστα για την προστασία των Ελληνικών μειονοτήτων οπουδήποτε και για την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου.
 • Η στράτευση των ελληνοπαίδων αποτελεί ύψιστο καθήκον και προϋπόθεση για την αξιοσύνη του να απολαμβάνουν τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Αρρενες και θήλεα κατατάσσονται με τη συμπλήρωση των 18 ετών στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, υποχρεωτικώς άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως εφόσον χαίρουν υγείας και υπηρετούν βάσει των προβλέψεων του νόμου. Η διαρκής εφεδρεία μέχρι την ηλικία των 50-55 ετών καθιερώνεται επίσης με νόμο.
 • Η αμυντική θωράκιση της χώρας, της Κύπρου συνεργαζομένης, με όπλα σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα ακόμα και με οικονομικές θυσίες του λαού.
 • Η Ελλάδα αναπτύσσει την αμυντική της βιομηχανία όχι μόνο για να αποκτήσει οπλική αυτοδυναμία αλλά και για να ωφεληθεί εμμέσως σε ευρύτερους κλάδους τεχνολογικών εφαρμογών. Προς επίτευξη αυτών τα πανεπιστήμια συνεργάζονται ασμένως και εντατικά.
 • Η αυτάρκεια σε γεωργικά προϊόντα αποτελεί τη βάση για την ευημερία της Ελλάδας και η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Ελληνικού κράτους. Ο λαός πρέπει να τιμά τους αγρότες και το αγροτικό επάγγελμα να αποτελεί μια τιμημένη δραστηριότητα.
 • Η Ελλάδα επιδιώκει να προκόψει με την ελεύθερη οικονομία με το κράτος απλό εγγυητή της εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων του νόμου. Ο εθνικός πλούτος επιδιώκεται να αυξηθεί και να διαχυθεί διά της εργασίας σε κάθε Ελληνα.
 • Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας στην Ελλάδα διαδραματίζουν οι επενδύσεις στις οποίες θα εργαστούν τόσο εργατικό προσωπικό όσο και επιστημονικό. Η θέση του εργάτη όπως και του αγρότη πρέπει να τιμάται από το λαό.
 • Η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και οφείλει να εμφορείται από εθνικά ιδεώδη. Η ύπαρξη ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εμφορείται από τα ίδια εθνικά ιδεώδη. Η παραπαιδεία πρέπει να εξοβελιστεί από την κοινωνία.
 • Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι αυτοσκοπός ρουτίνας για όλους παρά μόνο για αυτούς που μπορούν να αντεπεξέλθουν τις υποχρεώσεις των απαιτητικών προγραμμάτων σπουδών. Η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να γίνει μια ουσιαστική επιλογή για τους ελληνόπαιδες που μπορούν να ακολουθήσουν ένα τεχνικό επάγγελμα. Η είσοδος στην αγορά εργασίας χωρίς πτυχίο δεν είναι μια υποβαθμισμένη προοπτική αλλά αντιθέτως μια υγιής δραστηριότητα.
 • Η ευνομία και η τάξη στα πανεπιστήμια διασφαλίζεται όταν παραστεί ανάγκη από την Ελληνική Αστυνομία.
 • Η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό χωρίς να υποβαθμίζεται από την ύπαρξη ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας. Στη δημόσια υγεία ο χρηματισμός αποτελεί βδέλυγμα και τιμωρείται αυστηρά.
 • Τα σώματα ασφαλείας αποτελούν το μόνο φορέα που έχει το δικαίωμα της νόμιμης βίας και η δικαιοσύνη είναι ο τελικός κριτής όλων. Η αυστηρότητα της νομοθεσίας πρέπει να είναι τέτοια που να αποτρέπει τις εγκληματικές πράξεις αλλά και να προνοεί για ουσιαστική προστασία του πολίτη από τη μικρο-παραβατικότητα.
 • Η επανάσταση του 1821 ήταν ένας εθνο-απελευθερωτικός αγώνας που δημιούργησε το νέο Ελληνικό έθνος κράτος αποτελώντας τη συνέχεια του αδιάσπαστου ανά τους αιώνες Ελληνικού έθνους.
 • Το πολιτικό ισλάμ αποτελεί ξένο σώμα και απειλή για τον Ελληνισμό ως παντελώς ασύμβατο και ύπουλα δρων για την αλλοίωση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της από το μουσουλμανικό λαθρο-εισβολικό κύμα και δέχεται μόνο αποδεδειγμένα πρόσφυγες που καταφανώς επιθυμούν να ενσωματωθούν στην Ελληνική κοινωνία εφόσον είτε το επιθυμούμε οργανωμένα, είτε το μπορούμε.
 • Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διεκδικήσει την είσοδό του στη βουλή εάν στο καταστατικό του υπάρχει και η παραμικρή υπόνοια ότι δεν δέχεται τη δημοκρατία ή αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Ελληνισμού σε σχέση με ξένες επιβουλές.
 • Η συντεχνιακή λογική του συνδικαλισμού πρέπει να διαλυθεί και οποιαδήποτε συνδικαλιστική ενέργεια δεν επιτρέπεται να επιφέρει αναστάτωση στην καθημερινότητα των πολιτών. .
 • Τα φορολογικά βάρη δεν θα λειτουργούν ως διαστροφικά οικονομικά εργαλεία παράλογης αφαίμαξης ή αναδιανομής πλούτου αλλά ως ισότιμης συμβολής όλων στο εθνικό ταμείο με σταθερό ποσοστό επί του πλούτου που απέκτησαν. Ο καθείς δικαιούται να πλουτίσει εφόσον εργάζεται με νόμιμα μέσα.
 • Ο δημόσιος χώρος της επικράτειας είναι αδιαπραγμάτευτος, ανήκει προς απόλαυση σε όλους και οποιαδήποτε καταπάτηση τιμωρείται και καταστρέφεται πάραυτα από το κράτος.
 • Η στήριξη της οικογένειας ως του πυλώνα της ηθικής διάπλασης των παίδων με εθνικό φρόνημα και του μόνου αποτελεσματικού δεσμού για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, αποτελεί συνεχή μέριμνα της πολιτείας.
 • Η ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδος πρέπει να επιδιώκεται με την εκμετάλλευση κάθε διαθέσιμης πηγής ενέργειας.

Η αποδοχή των παραπάνω αρχών θα ξεκαθαρίσει πλήρως το δημοκρατικό τοπίο και θα διευκολύνει τα μέγιστα την ομοιογένεια και ομοθυμία σε όποιο πατριωτικό κόμμα τις ενστερνιστεί και επιχειρήσει να συμμετάσχει στην κοινοβουλευτική ζωή.

 

Γιώργος Χώτος

Ιούνιος 2023