Παρέμβαση για τη Μικρασιατική εκστρατεία

Παρέμβαση για τη Μικρασιατική εκστρατεία

Στο άρθρο αυτό του Αρδην απαντώ σε κάποιον που σκέπτεται ηττοπαθώς.

https://ardin-rixi.gr/archives/243087