Πρόταση για δημιουργία Κέντρου Φυκολογίας

Πρόταση για δημιουργία Κέντρου Φυκολογίας

Η νέα εποχή της “πράσινης ενέργειας” είναι ήδη εδώ. Τα φύκη αποτελούν τη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη προοπτική της ανθρωπότητας για να δρέψει ενέργεια και ύλη με οικολογικώς αποδεκτό τρόπο. Ολα συνηγορούν στην μελλοντική τους επικράτηση ως οι αποτελεσματικότεροι μετατροπείς της ηλιακής ενέργειας. Η Ελλάδα πρέπει να εισέλθει και αυτή και μάλιστα γρήγορα στον συγκεκριμένο επιστημονικό στίβο. Τα πλεονεκτήματά της είναι προφανή. Στο πλαίσιο αυτό έχω αρχίσει να προτείνω συγκεκριμένες ενέργειες. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η πρόταση για δημιουργία “ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ” (ή ινστιτούτου).