ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ

Η αναπαραγωγή στα φύκη είναι ένα τεράστιο πεδίο με θαυμαστή ποικιλία στρατηγικών πολλαπλασιασμού. Στη φύση λίγοι οργανισμοί πέραν των φυκών μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση τέτοια ποικιλία τρόπων αναπαραγωγής. Υπάρχουν φύκη που μπορούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος να επιλέξουν τον καταλληλότερο και συμφερότερο για αυτά κάθε φορά τρόπο αναπαραγωγής. Ετσι μπορεί να αναπαραχθούν κάποιες φορές με απλή κυτταρική διαίρεση, άλλοτε με το να δημιουργούν ποικίλα σπόρια και άλλοτε με γαμέτες που συντήκονται (δηλαδή σεξουαλικώς). Επιπλέον πολλά απ’ αυτά αναπαράγονται με απλά εκβλαστήματα. Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν με το ό,τι τα φύκη αποίκισαν κάθε είδους βιότοπο, νερού, στεριάς και αέρος. Στα μεγάλα φύκη (μακροφύκη) ο κύκλος ζωής είναι τόσο περίπλοκος που η επίδειξή του αποτελεί συναρπαστικό αφήγημα.

Γιώργος Χώτος, Δεκέμβριος 2018