Φυκολογία – Βιολογία των φυκών (μέρος 2)

Φυκολογία – Βιολογία των φυκών (μέρος 2)

Στο έργο αυτό περιγράφεται η ποικιλία των ενδιαιτημάτων των φυκών, η ποικιλία της μορφολογίας των και ο τρόπος με τον οποίο φωτοσυνθέτουν. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη και συνοπτική παρουσίαση υπό τύπο PowerPoint πλην όμως με το κείμενο που υπάρχει σε κάθε σελίδα του, ο αναγνώστης θα πάρει όλη την απαραίτητη πληροφορία για το κάθε πεδίο. Οι σημαντικές λέξεις-έννοιες είναι έντονα τυπωμένες και αν υπάρχει απορία επ’αυτών ο αναγνώστης θα βρει εύκολα περαιτέρω επεξηγήσεις και πληροφορίες τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα εξειδικευμένα βιβλία.

Γιώργος Χώτος. Νοέμβριος 2018

PHYCOLOGY-HABITATS-MORPHOLOGY-PHOTOSYNTHESIS OF ALGAE