Η επίδραση του πρωτοζώου Fabrea salina στην καλή παραγωγή αλατιού. (The role of the ciliate Fabrea salina on good salt production).

Η επίδραση του πρωτοζώου Fabrea salina στην καλή παραγωγή αλατιού. (The role of the ciliate Fabrea salina on good salt production).

Fabrea salina on salt production-WorldSalt-2018

Στην εργασία αυτή που παρουσιάστηκε στο 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αλατος (WorldSalt) που έγινε στο Park city της Utah των Η.Π.Α. τον Ιούνιο του 2018 περιγράφεται για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να διαδραματίζει ευεργετικό ρόλο το βλεφαριδωτό πρωτόζωο Fabrea salina στην καλή κρυστάλλωση του άλατος στις αλυκές του Μεσολογγίου. Μέχρι τώρα οι εργασίες ανέφεραν μόνο την Artemia ως θετικό παράγοντα. Η Fabrea salina είχε αγνοηθεί. Αν και είναι πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, η θεωρία που προτείνουμε για τον ευεργετικό ρόλο του Fabrea θα με κάνει να το ψάξω επισταμένως μια και η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε σε απροσδόκητα φαινόμενα τα οποία αξιολογήσαμε εκ των υστέρων.

Fabrea salina – George Hotos (Γιώργος Χώτος) 2015