Γεώργιος Χώτος

My Facebook

Το Facebook το χρησιμοποιώ  ως τόπο ανάρτησης αυθεντικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων καθώς και σκέψεων με ωφέλιμο (ενδεχομένως) περιεχόμενο για όσους ενδιαφέρονται και όχι ως ιστότοπο καταγραφής κοινότοπων, δήθεν κοινωνικών αναρτήσεων (καλυμμένης ματαιοδοξίας δηλαδή).

Στον παρακάτω σύνδεσμο αποτυπώνεται η δραστηριότητά μου στο Facebook

https://www.facebook.com/george.hotos.31