Τοξικά μικροφύκη ή τοξίνες από μικροφύκη (Toxic microalgae)

Τοξικά μικροφύκη ή τοξίνες από μικροφύκη (Toxic microalgae)

 

Με αυτό μου το σύντομο και συνοπτικό σύγγραμμα επιθυμώ να δώσω ένα ουσιαστικό βοήθημα στους φοιτητές που έχουν αναπτύξει ενδιαφέρον για τα φύκη, σε ένα τομέα της βιολογίας των λίγο-πολύ παραμελημένο. Πολλά από τα μικροφύκη (προσοχή όχι τα μακροφύκη) μπορεί να γίνουν επικίνδυνα λόγω δηλητηριωδών ουσιών (τοξίνες) που μπορούν να παραγάγουν υπό ειδικές συνθήκες (περιβάλλοντος και πληθυσμιακής των κατάστασης). Οι τοξίνες αυτές μπορεί να έχουν δραματικές επιπτώσεις στους ανθρώπους πέραν των γνωστών δυσμενών που συνδέονται με τους μαζικούς θανάτους ψαριών. Σε μια εποχή που ολοένα και περισσότερο δρέπουμε από τα φύκη χρήσιμα προϊόντα (ευτυχώς η παραγόμενη σπιρουλίνα είναι απίθανο να εμπεριέχει τοξίνες), καλό είναι να γνωρίζουμε και αυτή τη μάλλον “σκοτεινή” πλευρά τους. Γ. Χώτος, Αύγ. 2018

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο παρακάτω:

TOXIC MICROALGAE by G. N. Hotos