Ετικέτα: <span>μουσουλμανισμός</span>

Μια ανατομία του γουοκισμού

Η ομίχλη που ήδη έχει απλωθεί στο κοινωνικό ενδιαίτημά μας και καλείται πολιτισμός της αφύπνισης (woke culture), μάλλον προσλαμβάνεται ως …