Γεώργιος Χώτος

My YouTube

Στο κανάλι μου στο YouTube μπορείτε να δείτε videos μικροσκοπικής ζωής όπως καταγράφηκαν με μικροσκόπιο  καθώς και άλλες δραστηριότητες από το υδρόβιο περιβάλλον στη φύση ή στο εργαστήριο.Τον κύριο όγκο των videos καταλαμβάνουν τα τροχόζωα, τα πρώτιστα (φύκη και πρωτόζωα) και ακολουθούν τα κωπήποδα, η Artemia και τα κυανοβακτήρια.

Ο σκοπός των δημιουργημάτων αυτών είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός για να γνωρίσουν οι φοιτητές τους μικροσκοπικούς οργανισμούς που αποτελούν τη “βάση” της ζωής. Προσπαθώ να καταγράφω στιγμιότυπα που δεν έχουν “ανεβαστεί” μέχρι σήμερα από άλλους στο You Tube και πιστέψτε με δεν είναι καθόλου εύκολο.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι για να καταγράψω μια ορισμένη “φάση” π.χ. την απελευθέρωση του αβγού από το εσωτερικό ενός τροχοζώου, μία προσπάθεια στις 20 θα πετύχει (και αυτό δεν είναι σίγουρο). Κάθε προσπάθεια θα μου πάρει μισή ημέρα περίπου, οπότε οι απογοητεύσεις είναι περισσότερες από τις χαρές.

Όμως πρόκειται για δημιουργικό πάθος το οποίο ελπίζω να εμπλουτιστεί με καινούργια κινηματογραφήματα που ήδη περιμένουν ως ακατέργαστο υλικό στο σκληρό μου δίσκο (πάνω από 100 GB ήδη) για να μονταριστούν-μορφοποιηθούν σε εύληπτες ταινιούλες.

Το κανάλι μου στο Youtube είναι διαθέσιμο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCoams0_M5zKLtcv0LsRCIyQ/videos